Tavoitteeni

Terveydenhoito kaikille tasa-arvoisesti

 • Turvallinen hoito kuuluu kaikille
 • Ikäihmisten lääkitykset kuntoon
 • Ahneus ja talouskeinottelu pois terveydenhuollosta
 • Terveydenhoito ja sen rahoitus läpinäkyväksi

Suomalainen koulutus ja osaaminen arvoonsa

 • Koulutuksen alasajosta riittäviin panostuksiin
 • Mahdollisuudet koulutukseen asuinpaikasta riippumatta
 • Nuorille mielekkäät urapolut
 • Suomalainen osaaminen kansainväliseen käyttöön

Kaupunki ja maaseutu tarvitsevat toisiansa

 • Maaseutu ja luonto voimavarana, ei rasitteena
 • Kotimaisen ruoan ja ruokatuotannon arvostuksen lisääminen
 • Maataloustuotteiden hinnoittelu läpinäkyväksi
 • Tuottajille oikeudenmukainen korvaus työstään
%d bloggers like this: